O maior erro que…

O maior erro que se pode cometer na vida é o medo constante de cometer erros. — Elbert G. Hubbard